CAFEKA (2011)

Produced at the Alopra Estúdio

Responsibilities: Director and Animator

Cafeka

Making of

Natalia Freitas 3D Artist and Animator

© Natalia Freitas (2016- 2020)